Patrová postel M 007

Kód: M 007 NEW_186-1_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-1_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-1_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-1_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-10_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-10_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-10_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-2_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-2_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-2_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-3_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-3_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-3_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-4_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-4_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-4_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-5_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-5_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-5_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-6_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-6_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-6_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-8_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-8_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-8_187-9_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-10_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-10_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-10_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-11_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-11_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-11_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-4_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-4_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-4_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-5_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-5_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-5_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-6_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-6_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-6_206-3___VM M 007 NEW_186-9_187-9_206-1___VM M 007 NEW_186-9_187-9_206-2___VM M 007 NEW_186-9_187-9_206-3___VM Zvolte variantu
Neohodnoceno
11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 10 410 Kč 11 840 Kč 11 840 Kč 11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 13 180 Kč 14 610 Kč 14 610 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 10 640 Kč 12 060 Kč 12 060 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 12 420 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 12 420 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 12 420 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 12 920 Kč 14 360 Kč 14 360 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 13 180 Kč 14 610 Kč 14 610 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 13 180 Kč 14 610 Kč 14 610 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč od 10 410 Kč –11 %
MATRACE
11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 10 410 Kč 11 840 Kč 11 840 Kč 11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 11 360 Kč 12 780 Kč 12 780 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 13 180 Kč 14 610 Kč 14 610 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 10 640 Kč 12 060 Kč 12 060 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 11 570 Kč 13 010 Kč 13 010 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 12 420 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 12 420 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 12 420 Kč 13 860 Kč 13 860 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 360 Kč 14 790 Kč 14 790 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 12 920 Kč 14 360 Kč 14 360 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 13 870 Kč 15 290 Kč 15 290 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 13 180 Kč 14 610 Kč 14 610 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 13 180 Kč 14 610 Kč 14 610 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč 14 130 Kč 15 540 Kč 15 540 Kč od 10 410 Kč –11 % 10 110 Kč 11 370 Kč 11 370 Kč 10 110 Kč 11 370 Kč 11 370 Kč 9 260 Kč 10 530 Kč 10 530 Kč 10 110 Kč 11 370 Kč 11 370 Kč 10 110 Kč 11 370 Kč 11 370 Kč 10 110 Kč 11 370 Kč 11 370 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 11 720 Kč 12 990 Kč 12 990 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 10 290 Kč 11 570 Kč 11 570 Kč 10 290 Kč 11 570 Kč 11 570 Kč 9 460 Kč 10 730 Kč 10 730 Kč 10 290 Kč 11 570 Kč 11 570 Kč 10 290 Kč 11 570 Kč 11 570 Kč 10 290 Kč 11 570 Kč 11 570 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 040 Kč 12 330 Kč 12 330 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 040 Kč 12 330 Kč 12 330 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 040 Kč 12 330 Kč 12 330 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 11 870 Kč 13 150 Kč 13 150 Kč 12 330 Kč 13 600 Kč 13 600 Kč 12 330 Kč 13 600 Kč 13 600 Kč 11 480 Kč 12 770 Kč 12 770 Kč 12 330 Kč 13 600 Kč 13 600 Kč 12 330 Kč 13 600 Kč 13 600 Kč 12 330 Kč 13 600 Kč 13 600 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 11 720 Kč 12 990 Kč 12 990 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 11 720 Kč 12 990 Kč 12 990 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč 12 560 Kč 13 820 Kč 13 820 Kč od 9 260 Kč
5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní Zvolte variantu
Varianta

Dřevěná patrová postel z masivu borovice v mnoha povrchových úpravách s možností dokoupení příslušenství.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Patrová postel je vyrobena z masivu borovice. Výrobek je dodáván v rozloženém stavu včetně obrázkového návodu. Postel lze rozložit na dvě samostatná lůžka. Žebřík je u postele variabilní a lze namontovat na pravou či levou stranu. Postel lze dodat v mnoha povrchových úpravách dle nabízeného vzorníku. Výrobek je vysoce stabilní. Použitý materiál masiv borovice o šířce 2,6 cm zajišťuje pevnost a vysokou nosnost postele. Hrany jsou zaobleny z bezpečnostního hlediska. Veškerý materiál je ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Barvy a laky splňují veškeré stanovené normy o nezávadnosti.

Počet latí v Laťky roštu roštu 11 ks / lůžko. Postel nezahrnuje úložné prostory, matrace ani jiné textilní doplňky.

Materiál: Borovice lak masiv borovice 26 mm, 267.82.yyy[1] bukové kolíky + Nábytkový šroubNábytkový váleček kovové spoje. Použité barvy na dětský nábytek, nábytek v bílé barvě může žloutnout (přírodní proces)

 

Vsuvky pro navýšení prostoru mezi lůžky:

vsuvky vsuvky2

obrázky jsou pouze ilustrační

 rost

 


Atesty: Veškeré atesty splňují požadavky EU (PN-EN 747 - 1 : 2007, PN-EN 747 - 2 : 2007)


close

obrázky jsou pouze ilustrační

Doplňkové parametry

Kategorie: Patrové postele
Záruka: 24 měsíců
Celková délka: délka matrace + 6,5 cm
Celková šířka: šířka matrace + 6,5 cm
Celková výška: 172 cm
Nosnost spodního lůžka: 120 kg
Nosnost vrchního lůžka: 100 kg
Rozměr pro matraci: dle varianty výběru
Maximální výška matrace: 12 cm
Prostor pro zapuštění matrace: 5 cm
Rošt součástí: Ano
Výška spodní ložné plochy: 30 cm
Výška vrchní ložné plochy: 115 cm
Prostor pod lůžkem: 25,5 cm
Variabilní žebřík: Ano
Rozložitelná na samostatná lůžka: Ano
Rozměr nohou: 9 x 4,2 cm
Síla materiálu: 2,6 cm
Materiál: kovové spoje, bukové kolíky a masiv borovice
Hmotnost: 54 kg
Zabaleno v/ve: 3 ks

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení